Velkommen til Samaritter-uddannelsen!

Når du læser dette er du netop startet din videre færd ind i det tværfaglige felt mellem beredskab og sundhedstjeneste.

Udgangspunktet for vores samaritteruddannelse er et 12 timers førstehjælpskursus eller tilsvarende, samt ”Evnen til at bære uniform”. Til dig uden beredskabsfaglig baggrund tilbyder vi et kort beredskabskursus forud for Samaritter-uddannelsen, men opfordrer dig i øvrigt til at overveje at udforske mulighederne for yderligere uddannelse i beredskabet.

Samaritteruddannelsen er bygget op omkring e-læring med efterfølgende hands-on kurser samt vagtdeltagelse for at få praktisk erfaring. Uddannelsen er struktureret på følgende måde:

Grundmodulet – ABCDE og håndtering af tilskadekommende

Indhold: Gennemgang af ABCDE vurdering samt praktisk tilgang til tilskadekommende.
Priser: E-læring Grundmodul: 1.200 kr. Hands-on (1 dag, 8 timer): 1.200 kr. 
Optagelseskrav:
     - 12 timers førstehjælp eller tilsvarende.
     - ”Evne til at bære uniform” som defineret andet steds.

Sygdomsspecifikke modul – specifikke lidelser og mulighed for at håndtere medicin

Indhold: Systematisk gennemgang af de væsentligste akutte sygdomme samt farmakologi og håndtering af medicin.
Priser: E-læring Sygdoms orienteret modul: 1.200 kr. Hands-on (2 dage, 12 timer) 2.400 kr.
Optagelseskrav:
     - Gennemførsel af grundmodulet
     - 25 timers samaritter vagter

Avanceret modul – specielle tilstande og katastrofer

Indhold: De mere sjældne tilstande som eksplosioner, skudtraumer og større katastrofer.
Priser: E-læring Avanceret modul 2.400 kr. Hands-on (2 dage, 18 timer) 5.000 kr.
Optagelseskrav:
     - Gennemført grund- og sygdomsspecifikke modul
     - 50 timers samaritter vagter
     - Frivilligkontrakt med Østjyllands brandvæsen & gennemførsel af basisuddannelse for frivillige (eller tilsvarende)

Teamlederkursus- mulighed for at være teamleder

Indhold: Kursus i hvordan man agerer som leder for et samarit team.
Optagelseskrav:
- Kan ikke ansøges, men det er noget man bliver anbefalet til af bestyrelsen

Priserne nævnt ovenfor er vejledende for kursister, som ikke ønsker at være en del af vores samarittertjeneste.

Du finder øvrig information om vores organisation og vagter på www.samaritter.dk

Du er også velkommen til at skrive til os på:  info@samaritter.dk